Nationell AI-strategi från AI Sweden

Sverige behöver maximera värdet av artificiell intelligens. Det menar AI Sweden som har tagit fram en AI-strategi för Sverige för att snabba på utvecklingen inom området. Strategin är tänkt att agera vägledning åt politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstemän och förändringsledare. Fokuset är på storskalig implementering av AI-teknik. Geoforum Sveriges styrelseordförande Patrik André är även ledamot i AI Swedens styrelse. Så här kommenterar han strategin.

– Det här är ett välkommet och efterlängtat initiativ från AI Sweden. Vi måste se till att hämta in nyttan av AI, samtidigt som vi parerar riskerna. Det är viktigt att börja agera strategiskt på bredden så att vi lär oss, utvecklar oss och skapar nytta och säkerhet. Det finns ingen tid att förlora, säger Patrik.

– Geografisk AI är ett av de stora tillväxtområdena som kan skapa supernytta. Här vill jag lyfta datafrågan, den måste vara med! Det är lätt att vi glömmer det, men om Sverige ska hålla världsklass i AI och digitalisering så måste vi också hålla världsklass i data. Det är också något vi ständigt jobbar för i Geoforum, se gärna våra sju punkter.

– Tänk om vi hade en aktuell högupplöst digital avbildning av Sverige, som en digital tvilling? Det skulle skapa stor nytta både inom landsbygd, areella näringar, kommuner, klimat, biologisk mångfald, försvar och samhällsskydd med mera. Vi behöver visionära mål och moonshot-initativ att samlas kring, fortsätter Patrik.

AI Sweden är ett nationellt center för artificiell intelligens med finansiering från staten och partners från offentlig och privat sektor. Läs strategin hos AI Sweden.