Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som också verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. Styrelsen har nu inlett rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd som kan föra Geoforum Sverige och geodatabranschen in i 2020-talet.

– Under Susanne Nellemann Eks ledning har Geoforum blivit en tydligare röst i debatten för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering och önskar Susanne varmt lycka till i hennes nästa utmaning, säger Geoforums ordförande Eric Jeansson.

Läs mer

Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat kompetenscentrum som ska leda utvecklingen inom digitala tvillingar av städer. Centrumet kommer att utveckla konceptet och lyfta det bortom ren visualisering. Flera olika forskningsdiscipliner och aktörer kommer att samverka.

Läs mer

Sommarens första nyhetsbrev är fullmatat med intressanta nyheter. Du kan till exempel ta del av en guide till Almedalens events som handlar om användning av geodata, hur vi skapar framtidens smarta och hållbara städer, arbetet för öppna data och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Här läser du också om nya styrelseledamöter, Geoforums remissvar på Boverkets förslag till nya regler för detaljplaner, vad som hände på seminariet om öppna data och Sveriges största drönarkonferens som vi arrangerar.

Läs mer

Geoforum Sverige bjöd för tredje året i rad in till seminarium med genomlysning av utvecklingen av öppna geodata. Även i år deltog en riksdagsledamot – Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) som tog del av dagen och gav sin syn på saken.

Geoforums vd Susanne Nellemann Ek inledde dagen med att poängtera att för en framtid där digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetsprocesser och samhället – krävs att vi ökar investeringarna för att säkra datakvaliteten. 80 procent av AI handlar om att ha tillgång till bra data.

Läs mer

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att identifiera vilka datamängder som borde klassas som värdefulla data i EU-direktivet om öppna data. Geodatasektorns input är efterfrågad. I höst kommer det att finnas ett antal tillfällen då du kan bidra i arbetet med att identifiera värdefulla data som borde tillgängliggöras.

Läs mer