Med hjälp av 40 miljoner kronor från EUs Horizon 2020-program ska Universitetsstaden i Umeå, som omfattar bostads- bebyggelse, sjukhus- och universitetsområde, bli en ”smart stad”. Satsningen är en del av projektet RUGGEDISED, som Umeå driver tillsammans med Rotterdam och Glasgow. Alla data kommer att vara öppna, både för forskningsändamål och för att sprida och få in idéer.

Läs mer

Genom interaktiv 3D-visualisering ger Göteborgs stad medborgarna en god insyn i stadsplaneringen och en möjlighet att påverka densamma.

Göteborg är en stad i förändring. År 2035 kommer invånarna att vara 150 000 fler än i dag. Ny infrastruktur växer fram både runt om och genom staden, samtidigt som en ny stad tar form inuti den befintliga stadskärnan.

Läs mer

Vi har det stora nöjet att presentera Elena Fersman som en av huvudtalarna på Smarta städer 2018. Elena Fersman är forskningschef inom området artificiell intelligens och automation på Ericsson Research och adjungerad professor i cyberfysiska system på KTH. På Smarta städer håller hon ett keynote om AI-teknologi och digitalisering, och hur det påverkar hur vi lever och verkar i våra städer.

Läs mer