Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till standardiserade data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Det är en förutsättning för en digital och smart samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras via moderna tjänster år 2022.

Läs mer

Vinnovaprojektet Får jag lov? som skulle utveckla digitala tjänster för att effektivisera lov- och byggprocesserna, läggs ned. Anledningen är att projektet inte fått fortsatt finansiering från Vinnova. Resultat från Får jag lov? tas om hand i det fortlöpande arbetet inom Boverkets regeringsuppdrag om digitalisering av plan- och bygglagen.

Läs mer

Under 2020 genomför Länsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet kompetenshöjande insatser som riktar sig mot ledande personer inom kommuner och länsstyrelser. Länsstyrelsen kommer under våren att bjuda in kommunledningarna till fysiska träffar med syfte att ge ökade insikter om digitaliseringens möjligheter för att kunna möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen.

Det skriver Lantmäteriet i sitt senaste nyhetsbrev om digital samhällsbyggnadsprocess

Regeringen har utsett Anneli Wirtén till ny generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU). Hon är jurist i grunden och kommer närmast från en roll som länsråd i Jönköping. Den första mars 2020 tillträder hon tjänsten.

Läs mer