Lantmäteriet har flera pågående regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess, varav ett handlar om hur digitaliseringen kan stärka fastighetsbildningsprocessen. Den 12 november arrangerar Samhällsbyggarna ett digitalt frukostseminarium på tema Färdplan digital fastighetsbildning där Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt är en av deltagarna i expertpanelen.

Läs mer

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan komma igång med öppna data? Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) avslutas i december och bjuder in till ett webbinarium den 30 november för att dela resultat, lärdomar och tips om arbete med öppna data. 

Läs mer

Är du naturintresserad? Gillar du teknik och att tänka nytt? Vill använda öppna data? Anmälan har nu öppnat till Hack for Sweden 365s digitala hackaton den 21–22 november, och platserna är begränsade. Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen och SLU står för utmaningen och data. De utmanar hackare att hitta lösningar med hjälp av analyser med satellitdata, kartor och skogsdata.

Läs mer

Regeringen har utsett Håkan Wirtén till ny generaldirektör för SMHI. Den 8 februari tillträder han tjänsten. Idag är Håkan Wirtén generalsekreterare på Världsnaturfonden, WWF.

Läs mer

Många kommuner jobbar idag för att effektivisera sin handläggning och sina processer för planering och lovgivning. En del i detta arbete är att göra informationen i detaljplanen digitalt tillgänglig på ett enhetligt sätt för att den ska kunna användas, tillgängliggöras och utbytas digitalt, både internt och externt. Nu har Boverket publicerat den nya vägledningen om ”Digitalisering av befintlig detaljplaneinformation” på PBL kunskapsbanken

Här hittar du vägledningen