Märta Stenevi (MP) är vår nya bostadsminister. Hon har nu besvarat riksdagsledamoten Lars Beckmans (M) skriftliga fråga om åtgärder för att handläggningstiderna för fastighetsbildning blir kortare och mer likartade i hela landet. Märta Stenevi hänvisar i sitt svar till regeringens pågående arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess och välkomnar Riksrevisionens granskning av fastighetsbildningssystemet som inleddes i januari.

Läs mer

Geoforum Sverige bjuder in till ett webbinarium om digitala fastighetsgränser den 11 mars. Förväntningarna på nyttorna med en digital samhällsbyggnadsprocess är höga, men effekterna är till stor del beroende av rätt kvalitet på underlagen – särskilt fastighetsgränserna. Hur får man koll på gränserna? När behöver man ha koll? Hur kommer vi framåt? Rättsverkande koordinater, är det ens möjligt? På Geoforums webbinarium får du lyssna till tre talare och ett panelsamtal som tar upp dessa viktiga frågor.

Läs mer

Länsstyrelserna har en viktig roll för att Sverige ska nå målet om ett säkert, standardiserat och obrutet informationsflöde för en effektivare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen har nu gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och införa enhetliga digitala processtöd och gemensamma rutiner för deras medverkan i samhällsplaneringen. 

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har nu lämnat in sin slutrapport om regeringsuppdraget att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data. Under projektets 20 månader har Sverige fått en högre rankning i Open Data Maturity Report, antalet datamängder på Sveriges dataportal har mer än tredubblats och offentlig förvaltning har fått ett ökat stöd för att tillgängliggöra sina öppna data, skriver DIGG.

Läs mer