Det står nu klart att Jönköpings kommun väljer IT-leverantören Sokigo som samarbetspartner när de införskaffar ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen. Målet är att säkra kvalitét och få ökad kundnöjdhet. Att valet föll på Sokigo berodde på de många fördelarna för både medborgare och handläggare.

Läs mer

Den 14 maj hölls Geoforum Sveriges årsmöte där nya styrelseledamöter valdes in, däribland Josephine Nellerup som är stadsbyggnadstrateg i Malmö stad. Hon har ett starkt engagemang för strategiska stadsbyggnadsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med samhällsplanering i nära dialog med alla berörda aktörer i staden.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 valdes bland andra Julie Améen in i styrelsen. Julie har en bakgrund från IT- branschen med fokus på offentlig sektor och smarta städer och samhällen, ett av Geoforums fokusområden. Hon brinner för tekniska innovationer och att lösa samhällsutmaningar på ett hållbart sätt.

Läs mer

Det stiftelseägda bolaget Ramboll Sverige AB är Geoforum Sveriges nyaste medlem. Ramboll arbetar med teknikens hjälp för att förbättra vardagen och världen i form av design av framtidens städer och samhällen. Här läser du mer om bolaget och en intervju med affärsutvecklaren Ante Erixon om Rambolls medlemskap i Geoforum Sverige.

Läs mer