Södertälje tillgängliggör 970 digitala detaljplaner

Södertälje kommun har tillgängliggjort 970 digitala detaljplaner i den nationella geodataplattformen. Det innebär att Södertälje nu är den kommun som har laddat upp flest detaljplaner i landet (i juni 2023).

Södertälje kommun har laddat upp 970 detaljplaner i den nationella geodataplattformen som Lantmäteriet är datavärd för. Kommunen började arbetet med att digitalisera sina gällande detaljplaner för två år sedan. Digitaliseringen genomfördes i omvänd kronologisk ordning, från den senast antagna detaljplanen och bakåt i tiden. Nu när detaljplanerna är tillgängliggjorda kommer fokus att ligga på att kvalitetsförbättra fastighetsgränserna. 

Södertälje ser stora nyttor med digitaliseringen av planerna, på kort sikt handlar det till exempel om att det nu går att snabbt att få en överblick över var i kommunen olika planbestämmelser gäller, och att både kommunens tjänstepersoner, företag och medborgare med ett par knapptryckningar ta reda på var det finns potentiellt byggbar mark för ett specifikt ändamål. Framåt är fokus på att kvalitetsförbättra fastighetsgränserna. Även resterade egenskapsbestämmelser såsom högsta tillåtna byggnadshöjd och bestämmelser om markens anordnade kommer att digitaliseras.

Läs mer i en intervju med Jonas Ölund, chef på Södertälje kommun, på Lantmäteriets webbplats.