Geoforums styrelseordförande Patrik André tar plats i styrelsen för AI Sweden

Geoforum Sveriges styrelseordförande Patrik André har blivit invald i styrelsen för AI Sweden, ett nationellt center för tillämpning av artificiell intelligens.

AI Sweden är ett nationellt center för artificiell intelligens (AI) med finansiering från staten och partners från offentlig och privat sektor. Uppdraget är att öka användningen av AI med målet att stärka samhället och Sveriges konkurrenskraft. Det var under AI Swedens partnerforum i början av sommaren som Patrik André valdes in i styrelsen. Ett uppdrag han ser fram emot:

– Vi inom Geoforum vet att geodata kan vara ett superbränsle för AI. AI och geodata är en kombination som skapar otroliga möjligheter till innovation och hållbar utveckling, men också en hel del risker. I Sverige behöver vi utveckla vår förmåga att ta vara på möjligheterna och hantera riskerna. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen och medverka till samverkan genom mitt engagemang i AI Swedens styrelse, säger Patrik André, styrelseordförande Geoforum Sverige.

Geoforum Sverige har under flera år haft fokus på AI. Vi är en av arrangörerna till AI Arena, mötesplatsen för AI inom samhällsbyggnad. AI Arena har under det senaste dryga året etablerat sig som ett viktigt forum för acceleration av AI-tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn.