Rapport från SKR: Ett år med digitala detaljplaner

Hur har kommunerna upplevt det nya regelverket för digitala detaljplaner? Hur har implementeringen gått? Ta del av kommunala erfarenheter i en rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Rapporten bygger på en enkätundersökning genomförd i början av 2023 samt djupintervjuer.

Ta del av rapporten hos SKR


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.