Lantmäteriet ska ta fram färdplan för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att ta fram förslag till färdplan för att fortsätta arbetet med digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriet har fått ett nytt regeringsuppdrag: att fram ett förslag för en färdplan för den fortsatta utvecklingen mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet, Boverket och länsstyrelserna har de senaste åren haft olika regeringsuppdrag på området. Färdplanen ska ta tillvara på lärdomar från de olika tidigare regeringsuppdragen och samordna pågående initiativ för att åstadkomma en effektiv nationell digital infrastruktur. Arbetet ska genomföras i samverkan med andra myndigheter och kommuner. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

– Det är mycket glädjande att Lantmäteriet får i uppdrag av regeringen att ta fram en gemensam målbild för digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, vilket vi länge har efterfrågat. Nu hoppas vi på fortsatta satsningar och investeringar så att Sverige kan fortsätta utvecklas och nå sin fulla potential med geodata och digitalisering, säger Sofi Almqvist, Vd på Geoforum Sverige

En ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen skulle minska ledtider och skapa stora effektiviseringsvinster. Geoforum Sverige har under många år verkat för en digital samhällsbyggnadsprocess.

– Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har ett stort samhällsekonomiskt värde och nyttan är stor för hela samhället, säger Sofi Almqvist, Vd på Geoforum Sverige.

Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats