Regeringen tillsätter utredning av koordinatbestämda fastighetsgränser

Koordinatbestämda fastighetsgränser är ett viktigt steg mot en digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att införa koordinatbestämda fastighetsgränser i Sverige.

Fastighetsinformation är ett av våra viktigaste geodata. Att vi har digitala fastighetsgränser av god kvalitet är en förutsättning för digitaliseringen, både inom samhällsbyggnad och jord- och skogsbruk. I dag är fastighetsgränser utmärkta genom fysiska märken i terrängen och digitala koordinater är inte juridiskt gällande.

Effekterna och nyttorna av en digital samhällsbyggnadsprocess är till stor del beroende på att vi har hög kvalitet på underlagen. Dagens digitala registerkarta har varierande kvalitet och dålig och okänd kvalitet på de digitala fastighetsgränserna är en stor utmaning i den pågående digitaliseringen. Det finns mycket att vinna på att vi har digitala fastighetsgränser av hög kvalitet som också har rättsverkan.

– Vi välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om koordinatbestämda fastighetsgränser. Det är ett viktigt, och mycket efterlängtat, steg mot en mer effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess. Men det räcker inte, en grundförutsättning är att vi har digitala fastighetsgränser av hög kvalitet. Att höja kvaliteten är är ett stort arbete, men det måste göras och det behöver inte heller vänta. Det krävs ökade resurser för att påskynda det arbetet, så att vi tar tillvara möjligheterna med digitaliseringen, säger Sofi Almqvist, Vd på Geoforum Sverige.

Om utredningen

Utredningen ska titta på olika alternativ för ett successivt införande av koordinatbestämda fastighetsgränser och ta ställning till vilket av dessa alternativ som bör införas. Regeringen har tillsatt Bengt Kjellson, före detta generaldirektör på Lantmäteriet som särskild utredare för uppdraget. Det ska redovisas senast 30 juni 2025.
Läs mer på regeringens webbplats

Geoforums podd om digitala fastighetsgränser

Geoforum Sverige har drivit frågan om digitala fastighetsgränser under många år. 2021 arrangerade vi ett webbinarium med över 500 deltagare på temat och vår podcast Positionspodden har fördjupat sig i frågan både ur kommunalt perspektiv, skogligt perspektiv och i samtal med byggaktörer.
Logga in på våra medlemssidor för att ta del av webbinariet om fastighetsgränser

Foto: Grizzlybear