Ny guide till datadrivna processer från SKR

Vad innebär egentligen datadriven utveckling, vad är skillnaden mot tidigare arbetssätt och hur tydliggörs värdet för samhällsbyggnadsprocessen? Det är några frågor som en ny rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar sig an. Guiden riktar sig till alla med ansvar eller intresse för datadriven utveckling och digital samhällbyggnadsprocess i kommunerna.

Rapporten sammanfattar kommunala erfarenheter från en workshopserie med digitala strateger, ledare, verksamhetsutvecklare, IT/GIS-ansvariga och andra aktörer inom kommunal förvaltning som idag arbetar med digital samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att synliggöra vad som krävs av en kommun för att bygga förmåga att nyttja möjligheter med digital information som används i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Rapporten har tagits fram av Jenny Carlstedt, Sweco (nu RISE) och projektledare var Christina Thulin, SKR.

Ta del av rapporten hos SKR: Smartare samhällsbyggnad - Guide till datadrivna processer på kommunal nivå