Herrljunga och Vårgårda kommun nya medlemmar i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna Herrljunga och Vårgårda kommun som medlemmar i Geoforum Sverige. Så här säger Marie Malmquist, GIS-samordnare i kommunerna, om vilken nytta de ser med medlemskapet i föreningen.

– Vi såg en möjlighet för kommunerna att kunna ta del av mer kunskap och erfarenhet genom att bli medlemmar i Geoforum. Vi söker alltid efter exempel på hur andra kommuner har gjort och idéer på vad vi kan göra. Som små kommuner har vi ju inte alltid så mycket resurser till det vi skulle önska men att då kunna ta del av vad andra har gjort hjälper oss en bra bit på vägen, säger Marie.

Marie Malmquist portrattNära samarbete mellan kommunerna

Herrljunga och Vårgårda kommuner delar på en GIS-samordnare som utgör GIS-enheten för båda kommunerna.

– Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att jobba med geodata som gör det enklare för våra verksamheter i det dagliga arbetet. Fördelen att vara två kommuner som samarbetar är att man kan dra nytta av när den ena kommunen kommer på en idé och kan då genomföra det samtidigt i båda kommunerna, säger Marie Malmquist, GIS-samordnare.

GIS-projekt för ökad trygghet

Ett exempel är det projekt för Trygghetssamordning kommunerna genomförde under förra året där de tog fram en app i GIS-systemet för inrapportering av otrygghetsskapande händelser.

– Det har fått väldigt mycket positiv feedback och ses som ett bra verktyg som gör det lättare och smidigare att rapportera in händelser, säger Marie.

– Vi vill hela tiden utveckla vår användning av geodata och bli mer digitala för att underlätta för våra verksamheter i det dagliga arbetet och då är denna typ av forum som Geoforum är väldigt viktigt. Som medlemmar hoppas vi kunna tillföra hur vi som små kommuner jobbar och kunna inspirera andra.


Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Läs mer här om nyttan med ett medlemskap, eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.