Företagen Sokigo och S-Group Solutions slås ihop

Sokigo och S-Group Solutions levererar digitala lösningar till offentlig sektor och ingår båda i koncernen Addnode Group. Nu meddelar koncernen att S-group Solutions, med programvarulösningen Geosecma for ArcGis, från den 1 januari 2024 blir en del av Sokigo.

Fusionen innebär att Sokigo tar över partnerskapet med Esri och blir återförsäljare till svenska kommuner avseende ArcGIS, FME och CityWorks. Det nya bolaget Sokigo kommer att bestå av nästan 300 medarbetare. 

Addnode har tidigare meddelat att den delen av Sokigos verksamhet som omfattade digitala lösningar, geodata och gis för skogsbranschen blir ett eget dotterbolag med namnet Icebound. 


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.