Boverkets föreskrifter om översiktsplan ska EU-anmälas

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan var ute på remiss förra året. Förslaget revideras nu utifrån de synpunkter som kommit in och Boverket har beslutat att föreskrifterna ska EU-anmälas.

Boverkets förslag på föreskrifter var på remiss under perioden 30 mars till 25 augusti 2023. Boverket reviderar nu förslaget utifrån de synpunkter som kommit in och har beslutat att föreskrifterna ska EU-anmälas som tekniska regler enligt direktiv 2015/1535. Anmälan görs till EU-kommissionen via Kommerskollegium. Anmälningsproceduren ska göra att otillåtna handelshinder upptäcks och förhindras.

Innan anmälningsproceduren är avslutad får förslaget till föreskrifter inte antas. Boverket har meddelat att målsättningen är att en EU-anmälan sker under våren 2024 och att föreskriften kan beslutas och träda ikraft under hösten 2024. Reglerna blir dock först bindande att tillämpa för de översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 i enlighet med plan- och byggförordningen.

Läs mer på Boverket: Boverkets föreskrifter om översiktsplan kommer att EU-anmälas

Geoforum Sverige svarade på Boverkets remiss. Här kan du ta del av vårt yttrande.


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Har ni en nyhet eller projekt ni vill dela med er av? Kontakta oss.