Geoforum på Kartdagarna 2024

I mitten på april var Geoforum Sverige på plats på den stora konferensen Kartdagarna som arrangeras av Kartografiska Sällskapet. Under konferensen presenterade vi våra satsningar på AI och kompetensförsörjning och deltog i panelsamtal om den digitala transformationen inom samhällsbyggnads- och geodataområdet. Vi fanns också på plats i utställningen.

Geoforum deltog med två föreläsningar och medverkade i ett panelsamtal:

AI-klivet för tillämpning inom samhällsbyggnad 

AI Arena är mötesplatsen som verkar för att accelerera tillämpningen av artificiell intelligens (AI) inom samhällsbyggnadssektorn i syfte att klara hållbarhetsomställningen och skapa samhällsnytta på bred front. Nu har verksamheten utökats med AI-klivet, som stöttar företag, kommuner och andra organisationer att komma igång med AI-tillämpning, från uppstart till uppskalning. Hör mer om hur ni kan starta upp och accelerera användandet av AI inom era organisationer.

Föreläsare: Sofi Almqvist, Geoforum Sverige

Läs mer om AI-klivet här
 

Panelsamtal – Digital samhällsbyggnadsprocess

Hur går det för Sverige med den digitala transformationen inom samhällsbyggnads- och geodataområdet? Har vi rätt fokus, är alla aktörer med på banan? Är formerna för samarbete tillräckliga? Vad gör vi riktigt bra och vad borde utvecklas?
Moderator: Fredrik Davidsson, Kartografiska Sällskapet. Panelister: Patrik André Skogsstyrelsen (Geoforum Sverige), Malin Klintborg Lantmäteriet, Trine Nykjär Malmö Stad och Erik Jeansson Göteborgs Stad.

Läs mer om Geoforums sju punkter som Patrik André presenterade

Ny kampanj lockar unga till geodataområdet 

Det är alldeles för få som vet vad geodata är och vilka spännande och viktiga yrken som finns inom området. Det vill vi ändra på! Geoforum Sverige och Lantmäteriet driver en satsning i syfte att attrahera unga att söka utbildningar, och i förlängningen yrken, inom geodata. Projektet pågår i tre år och involverar många organisationer i branschen. I början av 2024 lanserades en kampanj i sociala medier och en ny webbplats som ska öka kännedomen om branschen och guida unga till en framtid inom geodataområdet. Vi berättar om arbetet och delar med oss av resultat så här långt.

Föreläsare: Linn Norén, Geoforum Sverige och Maria Nässert Ericsson, Lantmäteriet

Ta del av kampanjen här

Tack alla som kom förbi vår monter och för alla spännande samtal och inspirerande presentationer. Tack också till arrangören Kartografiska sällskapet!