Ny rapport från SKR om att arkivera digitala planer

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat en rapport som beskriver arkiveringsutmaningar både på kort och lång sikt för digitala detaljplaner och till viss del även framtida digitala översikts- och regionplaner. 

 Rapporten är skriven utifrån läget våren 2024. Här beskrivs dels vad som kan göras för att säkra informationen på kort sikt, dels det långsiktiga arbetet med att bevaka det digitala bevarandet av planinformationen.

Läs rapporten hos SKR


Geoforum förmedlar nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Har ni en nyhet eller projekt ni vill dela med er av? Kontakta oss.