Geologiska data från SGU blir öppna och tillgängliga för alla

Sveriges geologiska undersökning (SGU) släpper öppna och kostnadsfria data. Förändringen genomförs den 9 juni och är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023. 

Tillsammans med redan tidigare tillgängliga öppna data, kommer nu alla SGU:s produkter ha öppna licensvillkor. Det kommer att finnas färdiga dataset inom de flesta av SGU:s produktområden och produkterna kommer att finnas tillgängliga både som nedladdningsbara filpaket (bulknedladdning) och maskinläsbara API-er. 

Exempel på färdiga geologiska dataset som nu blir öppet tillgängliga är Maringeologi 1:25 000, Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 och Grundvattenmagasin.

Läs mer hos SGU