Delrapport från EU-projekt som ska utveckla kurser som kopplar geodata med BIM

Projekt BIRGIT är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Nu finns en delrapport publicerad som bland annat redovisar resultatet från en undersökning om vilken kompetens branschen efterfrågar.

BIRGIT som projektnamn står för ”Training on Building InfoRmation models integrated with Geographical InformaTion” och är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program. Projektets mål är att utveckla kurser under en treårs period som behövs av branschen för att kunna koppla geodata med BIM. Projektet koordineras av Ocellus Information Systems AB, som är ett svenskt företag som är en leverantör av utbildningar inom geodata. Andra partners i konsortiet är bland annat Novogit AB med Anders Östman som deltagare samt fyra olika företag och utbildare/institutioner från Spanien, Italien, Belgien och Kroatien.

Nu finns en delrapport från projektet publicerad. Rapporten redovisar resultatet från en genomförd undersökning av behov från branschen, intervjuer med specialister och en nulägesanalys. 

Ta del av rapporten och läs mer om projektet i deras första nyhetsbrev (pdf)


Kompetensförsörjning har länge varit ett fokusområde för Geoforum Sverige. Vi stöttar initiativ som detta och sprider gärna tips och exempel på projekt och aktiviteter från våra medlemmar. Läs mer om vårt arbete för kompetensförsörjning här.