Vid Geoforum Sveriges årsmöte i slutet på april valdes en ny styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Eric Hjelmestam som en av tre nya styrelseledamöter i Geoforum Sverige. Eric är Vd på MetaSolutions, ett SaaS-bolag som levererar lösningar för hållbar informationshantering.

Läs mer

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på Boverkets rapport: (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på rapportens förslag, men har lämnat några kommentarer.

Läs mer