På Boverkets webbplats finns nu en vägledning om barnkonventionens tillämpning i fysisk planering och stadsutveckling. Vägledningen ger stöd för hur plan- och bygglagen och barnkonventionen kan tolkas och samverka för att tillgodose barns rättigheter i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen. Vägledningen innehåller även inspiration och goda exempel.

Läs mer