Digg startar program för att stödja arbetet med öppna data

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, lanserar ett dataambassadörsprogram för att stödja arbetet med öppna data inom offentlig sektor. 

Dataambassadörsprogrammet vänder sig till personer som arbetar operativt med öppna data och datadelning inom offentlig sektor. I den första versionen av programmet får deltagarna tillgång till en digital självstudieutbildning och ett utbildningsmaterial. Syftet med programmet är att öka förståelsen för vad öppna data och datadelning innebär och hur en verksamhet kan komma igång att dela data. Antagna till programmet förväntas dela med sig av sina kunskaper för att höja kompetensen om öppna data i den egna organisationen. Intresserade av ambassadörsprogrammet kan anmäla intresse på Diggs webbplats.

Behovet av att kunna lära sig mer om att dela data på ett effektivt sätt är stort inom offentlig sektor är stort enligt Digg, särskilt sedan den öppna datalagen trädde ikraft i augusti 2022. Myndigheten tittar även på att ta fram utbildningsmaterial för privata aktörer och andra yrkesroller. 

DIGG: Digg lanserar dataambassadörsprogram


Geoforum förmedlar löpande nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.