Projektet 3CIM tar fram struktur för geodata i 3D

Projektet 3CIM har studerat hur en gemensam struktur för geodata i 3D kan tas fram och vara grund till en digital tvilling av en stad. Projektet har tagit fram en informationsmodell baserat på standarden CityGML och som förhåller sig till nationella specifikationer för geodata.  

Projektet har genomförts av stadsbyggnadskontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö och Lunds universitet med Maria Uggla från Stockholms stad som projektledare. Projektet har fått finansiering från innovationsprogrammet Smart Built Environment.

– Under arbetet med informationsmodelleringen har vi kommit fram till för oss viktiga ställningstaganden. Vi vet nu att vi ska satsa på en modell som möjliggör koppling till andra datakällor från objekten i 3D-stadsmodellen snarare än att försöka få in information i själva modellen för att uppfylla en mängd olika tillämpningar. Vi tror att det här är en nyckel för att få en modell som är lättare att implementera och utveckla, samtidigt som den i sig väl stödjer visualisering och vissa analyser. Vi har också haft mycket givande dialog med statliga myndigheter och kunnat ge viktiga bidrag till arbetet med nationella specifikationer för geodata, säger Maria Uggla i en intervju med Smart Built Environment.

Mottagare av projektresultaten är framför allt kommuner som kan ha nytta av resultaten i arbetet med att bygga upp en digital tvilling baserad på öppna standarder.

Ta del av slutrapporten för projekt 3CIM 


Jobbar ni med något intressant projekt i er verksamhet? Har ni erfarenheter och lärdomar ni vill dela med er av? Geoforum skriver om det senaste inom geodataområdet och sprider gärna projektresultat, nyheter och praktikfall i föreningens nätverk. Tipsa Linn Norén, kommunikationsansvarig.