Boverket får BIM-uppdrag – meddelades på Arbeta smart

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson medverkade på vår konferens Arbeta smart inom planering och byggande den 5 oktober på Kulturhuset. Han meddelade då att regeringen gett Boverket ett uppdrag att verka för digitalisering av byggprocesser genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer för användning av BIM.

– Det är mycket glädjande att regeringen fortsätter verka för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen genom att ge Boverket detta uppdrag, säger Sofi Almqvist, vd på Geoforum Sverige.

Boverkets regeringsuppdrag handlar om att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende användningen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för byggnader. I uppdraget ingår att Boverket ska föreslå vilka standarder och riktlinjer som offentliga aktörer bör använda i första hand. 

Läs mer om beslutet i regeringens pressmeddelande och i BIM Alliance nyhet

Arbeta smart inom planering och byggande är en mötesplats som arrangeras av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Konferensen fokuserar på nyttan och potentialen med digitalisering inom samhällsbyggnad.