Organisation

Geoforum Sverige representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Medlemmar

Bland medlemmarna hittar du statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag, högskolor, universitet och andra lärosäten samt andra organisationer som verkar inom geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. Varje medlem har en huvudkontaktperson men alla anställda i organisationen kan engagera sig och ta del av Geoforum Sveriges information och medlemsförmåner.

Årsmöte

Årsmötet är Geoforums högsta beslutande organ. På årsmötet, som hålls på våren, sker val av styrelse, fastställande av medlemsavgifter med mera.

Styrelse

Årsmötet väljer varje år Geoforum Sveriges styrelse. Ledamöterna representerar olika delar av geodatabranschen. Valberedningen tar fram förslag på styrelseledamöter. 

Kansli

Arrangemang av mötesplatser, omvärldsbevakning och kommunikation, nätverksbyggande och övrigt servicearbete för medlemmarna utförs av Geoforum Sveriges kansli. Verksamheten leds av en vd som också är kanslichef. Kansliets personal är anställda av servicebolaget Geoforum Sverige Service AB, som är helägt av föreningen Geoforum Sverige.