Geoforum Sveriges årsmöte 2023

Vi välkomnar alla medlemmar till Geoforum Sveriges årsmöte den 21 mars. Innan årsmötet bjuder vi på två inspirerande föreläsningar. Här får du möjlighet att lyssna till Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun och Anders Elias, datastrateg Stockholms stad. Varmt välkommen! 

När: 21 mars 2023
Webbinarium kl. 13.00-14.00. Årsmöte kl. 14.00-15.00
Plats: Digitalt

Program


13.00-14.00 Inspirationswebbinarium: Möjligheterna med geodata och digitalisering

 
Talare:

Kjell Svanberg apsis

Kjell Svanberg, Samhällsbyggnadschef Östersunds kommun

Kjell Svanberg är samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun. Han har lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och har tidigare arbetat på bland annat Svefa, Metria och Lantmäteriet.
 

Anders Elias

Anders Elias, Datastrateg Stockholms stad

Anders Elias är datastrateg på Stockholms stad. På Linkedin inspirerar han med sina populära inlägg som visar på möjligheterna med öppna geodata, AI och visualisering.  
   

14.00-15.00 Geoforum Sveriges årsmöte

På årsmötet ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutar till exempel om vilka personer som ska ingå i styrelsen, verksamhetsplan och budget för 2023. 

Kallelse till årsmötet skickades ut till kontaktpersonerna i de organisationer som är medlem i Geoforum Sverige den 21 februari. Förslag och övriga frågor ska anmälas till Geoforums kansli två veckor innan årsmötet. 

Har du förslag på nya styrelseledamöter kan du kontakta valberedningen, när som helst under året. 

   

Årsmöteshandlingar

pdfDagordning.pdf

pdfEkonomisk årsredovisning 2022 för Geoforum Sverige

pdfEkonomisk årsredovisning 2022 för Geoforums servicebolag

pdfRevisionsberättelse Geoforum Sverige

pdfRevisionsberättelse Geoforums servicebolag

pdfFörvaltningsberättelse 2022

pdfVerksamhetsplan 2023

pdfBudget 2023 för förening

pdfBudget 2023 för servicebolag

pdfFörslag till reviderade stadgar

pdfValberedningens förslag (uppdaterad 2023-03-08)

 

Inspelningen från inspirationswebbinariet finns på våra medlemssidor.