Geoforum Sveriges årsmöte 2018

Geoforum Sveriges årsmöte 2018 hålls den 3 maj i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018.

Vi ger bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Kom och påverka föreningens verksamhet!

Tid: Torsdag den 3 maj 2018, kl 16.30–17.30
Plats: Kistamässan i Stockholm, Lokal E4 (E-avdelningen).

Förslag och övriga frågor till årsmötet kan du anmäla till och med 19 april, till Geoforums kansli.

Har du förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta valberedningen, när som helst under året.

I samband med årsmötet serveras något gott att äta och dricka. Varmt välkommen!

Årsmöteshandlingar

Här publiceras årsmöteshandlingar den 3 maj. Kallelse skickas till kontaktpersonerna hos medlemmarna en månad före årsmötet.

pdfDagordning

Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år:
pdfBilaga 1a. Årsredovisning för Geoforum Sverige
pdfBilaga 1b. Årsredovisning för ULI Service AB

Bilaga 2. Revisorernas berättelse (kommer inom kort)

pdfBilaga 3. Valberedningens förslag

pdfBilaga 4. Verksamhetsplan

pdfBilaga 5. Budget 2018 för förening och servicebolag