Valberedning för Geoforum Sverige

Valberedningen tar fram förslag på ledamöter till föreningens styrelse. Kontakta någon i valberedningen om du har förslag på kandidater, eller själv är intresserad! Styrelsens medlemmar väljs på Geoforum Sveriges årsmöte på våren.

Medlemmar i valberedningen är:

Jan Zakariasson, sammankallande
Vd på Agima Management AB
Telefon: 073-412 63 22

Johanna Fröjdenlund
Verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet
Telefon: 076-148 01 00

Lars Harrie
Universitetslektor, Lunds universitet
Telefon: 046-222 01 55