Valberedning för Geoforum Sverige

Valberedningen ger förslag på ledamöter i Geoforum Sveriges styrelse. Styrelseledamöterna väljs på årsmötet, som hålls under våren. Kontakta någon i valberedningen om du har förslag på kandidater, eller själv är intresserad. 

Valberedningen jobbar för en god balans mellan representanter för statliga myndigheter, företag, kommuner och forskningsinstitutioner. Ett mål är också att ledamöterna ska förstärka föreningen inom prioriterade fokusområden. En jämn könsfördelning och någon representant för den yngre generationen i styrelsen är också eftersträvansvärt för att få in olika perspektiv. Allt för att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. 

Medlemmar i valberedningen är:

Eva Nord
Agima Management AB
(Sammankallande)

Andreas Jonsson
Göteborgs stad

Magnus Forsberg
Lantmäteriet