Valberedning för Geoforum Sverige

Valberedningen ger förslag på ledamöter till Geoforum Sveriges styrelse. Styrelsen väljs på årsmötet, som hålls under våren. Kontakta någon i valberedningen om du har förslag på kandidater, eller själv är intresserad! 

Valberedningen jobbar för en god balans mellan representanter för statliga myndigheter, företag, kommuner och forskningsinstitutioner. Ett mål är också att ledamöterna ska förstärka föreningen inom prioriterade fokusområden. En jämn könsfördelning och någon representant för den yngre generationen i styrelsen är också eftersträvansvärt för att få in olika perspektiv. Allt för att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. 

Medlemmar i valberedningen är:

Lars Harrie (sammankallande)
Universitetslektor, Lunds universitet
Telefon: 046-222 01 55

Anna Fjällström
Verksamhetsledare, Future Position X

Jenny Carlstedt
Projektledare, Lantmäteriet/Sweco