Geoforum Sveriges årsmöte 2019

Geoforums årsmöte 2019 hölls i samband med ett inspirationsseminarium, exklusivt för medlemmar, på eftermiddagen den 14 maj i Stockholm.

Läs programmet för inspirationsseminariet här

Tid: Tisdag den 14 maj 2019, kl 15.00–16.00
Plats: Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm

På årsmötet ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag.

Förslag och övriga frågor ska anmälas två veckor innan årsmötet, till Geoforums kansli.

Har du förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta valberedningen, när som helst under året.

Årsmöteshandlingar

Handlingar till årsmötet och protokoll finns publicerat här. Kallelse skickades till kontaktpersonerna hos medlemmarna en månad före årsmötet.

pdfDagordning

pdfEkonomisk årsredovisning Geoforum Sverige 2018

pdfEkonomisk årsredovisning servicebolag 2018

pdfFörvaltningsberättelse

pdfRevisionsberättelse Geoforum Sverige 2018

pdfRevisionsberättelse servicebolag 2018

pdfVerksamhetsplan 2019

pdfBudget 2019

pdfValberedningens förslag

pdfProtokoll för årsmötet