Årsmöte och inspirationswebbinarium

Vi välkomnar alla medlemmar till Geoforum Sveriges årsmöte den 28 april. Självklart bjuder vi också på inspirerande föredrag som hålls innan årsmötet, i år på temat hållbar samhällsutveckling. Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister inledningstalar och därefter får du lyssna till Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall. Varmt välkommen! 

När: 28 april 2022
Webbinarium kl. 13.00-14.30. Årsmöte kl. 14.30-15.15
Plats: Zoom

Program


13.00-14.30 Webbinarium: Geodata för hållbar samhällsutveckling

Innan årsmötet bjuder vi på ett webbinarium på tema geodata och digitalisering för hållbar samhällsutveckling. 
 
 

Inledningstalare –
Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar är dagens inledningstalare och kommer att berätta om regeringens syn på digitalisering för smart och hållbar samhällsutveckling. Khashayar Farmanbar har själv en bakgrund från geodatabranschen. Han drev tidigare företaget Agency9 som utvecklade molntjänster för stadsplanering i 3D, och som var aktiva medlemmar i Geoforum Sverige.

Foto porträttbild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet


 

gyllenhammar 600pxGeodatas roll i klimatomställningen –
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco

Andreas Gyllenhammar är hållbarhetschef på Sweco och har en bakgrund som klimatanalytiker och miljöforskare. Han kommer att prata om hur geodata kan användas för att möta effekterna av klimatkrisen och möjliggöra omställningen till ett hållbart samhälle.

Foto porträttbild: Sandra Lee Pettersson/Sweco
 

jenny hylin 600x600Geodata i hållbarhetsarbetet ur ett VA-perspektiv –
Jenny Hylin, geodatasamordnare Stockholm Vatten och Avfall

Jenny Hylin är geodatasamordnare på Stockholm Vatten och Avfall. Hon kommer att prata om vikten av geodata för att utveckla hållbara vatten- och avfallstjänster och hur de arbetar strategiskt med geodata i verksamheten.
 

14.30-15.15 Geoforum Sveriges årsmöte

På årsmötet ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutar till exempel om vilka personer som ska ingå i styrelsen, verksamhetsplan och budget för 2022. 

Kallelse till årsmötet skickades ut till kontaktpersonerna i de organisationer som är medlem i Geoforum Sverige den 28 mars. Förslag och övriga frågor ska anmälas till Geoforums kansli två veckor innan årsmötet. 

Årsmöteshandlingar

pdfDagordning

pdfEkonomisk årsredovisning 2021 för Geoforum Sverige

pdfEkonomisk årsredovisning 2021 för Geoforums servicebolag

pdfRevisionsberättelse för Geoforum Sverige

pdfRevisionsberättelse för Geoforums servicebolag

pdfFörvaltningsberättelse 2021

pdfValberedningens förslag

pdfVerksamhetsplan 2022

pdfBudget 2022 för förening 

pdfBudget 2022 för servicebolag (justerad)

pdfFörslag till reviderade stadgar

pdfFörslag till justering av medlemsavgifter

pdfProtokoll

Har du förslag på nya styrelseledamöter kan du kontakta valberedningen, när som helst under året. 

Inspelningen av webbinariet innan årsmötet publiceras inom någon vecka på våra medlemssidor.