ULI Geoforums årsmöte

ULI Geoforums årsmöte hålls varje år före maj månads utgång på tid och ort som styrelsen bestämmer. Här har du som medlem möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

Vi pratar gärna med våra medlemmar om verksamheten och särskilda aktiviteter även när det inte är ett årsmöte på gång.

En representant från varje organisationsmedlem har rösträtt. Medlemmar får tillgång till årsmöteshandlingar minst en månad före.

Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen.

Årsmötet beslutar bland annat om:

  • Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år och revisorernas utlåtande över den
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ledamöter till styrelsen och eventuella kompletteringsval
  • val av revisor samt suppleanter
  • val av valberedning
  • framställningar från styrelse
  • Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
  • fastställande av avgift till föreningen
  • framställningar från medlemmar.

Årsmötet 2017 hålls i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande den 9 maj på Musiksalen, Norra Latin i Stockholm.

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2016 på Gavlerinken Arena i Gävle, 26 april

Årsmöte 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö, 17 mars

Årsmöte 2014 i samband med SkogsGIS i Uppsala, 9 april

Stadgar

pdfULI Geoforums stadgar fastställda på föreningens årsmöte 27 mars 2012.