Geoforum Sveriges årsmöten

Geoforum Sveriges årsmöte hålls varje år före 15 maj. Här har du som medlem möjlighet att påverka föreningens verksamhet.

Geoforum Sveriges årsmöte 2019 hålls den 14 maj i Stockholm.

Vi pratar gärna med våra medlemmar om verksamheten och särskilda aktiviteter även när det inte är ett årsmöte på gång.

En representant från varje organisationsmedlem har rösträtt. Medlemmar får tillgång till årsmöteshandlingar minst en månad före.

Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen.

Årsmötet beslutar bland annat om:

  • verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år och revisorernas utlåtande
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ledamöter till styrelsen och eventuella kompletteringsval
  • val av revisor
  • val av valberedning
  • framställningar från styrelse
  • verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
  • avgift för medlemskap i föreningen
  • framställningar från medlemmar.

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2018 på Kistamässan i Stockholm, 3 maj

Årsmöte 2017 på Norra Latin i Stockholm, 9 maj

Årsmöte 2016 på Gavlerinken Arena i Gävle, 26 april

Årsmöte 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö, 17 mars

Årsmöte 2014 i samband med SkogsGIS i Uppsala, 9 april

Stadgar

Föreningens stadgar fastställdes på årsmötet 27 mars 2012.