Geoforum Sveriges årsmöten

På Geoforum Sveriges årsmöte har du som medlem möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Årsmötet hålls på våren, innan den 15 maj. 

Vi pratar gärna med våra medlemmar om verksamheten och särskilda aktiviteter även när det inte är ett årsmöte på gång.

En representant från varje organisationsmedlem har rösträtt. Medlemmar får tillgång till årsmöteshandlingar minst en månad före.

Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen.

Årsmötet beslutar bland annat om:

  • verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse för föregående år och revisorernas utlåtande
  • ansvarsfrihet för styrelsen
  • val av ledamöter till styrelsen och eventuella kompletteringsval
  • val av revisor
  • val av valberedning
  • framställningar från styrelse
  • verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
  • avgift för medlemskap i föreningen
  • framställningar från medlemmar.

Kommande årsmöte

Datum meddelas i Geoforums kalender.

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2023, digitalt den 21 mars

Årsmöte 2022. digitalt den 28 april.

Årsmöte 2021, digitalt 14 april

Årsmöte 2020, digitalt 21 april

Årsmöte 2019 i Ljusgården Drottninggatan 33 i Stockholm, 14 maj

Årsmöte 2018 på Kistamässan i Stockholm, 3 maj

Årsmöte 2017 på Norra Latin i Stockholm, 9 maj

Årsmöte 2016 på Gavlerinken Arena i Gävle, 26 april

Årsmöte 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö, 17 mars

Årsmöte 2014 i samband med SkogsGIS i Uppsala, 9 april

Stadgar

Föreningens stadgar fastställdes på årsmötet 27 mars 2012.