Geoforum Sveriges årsmöte 2020

Geoforums årsmöte 2020 hålls i samband med den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande som äger rum 21-22 april i Stockholm.

Tid: 21 mars, kl 17.00–18.00
Plats: 7A Odenplan, Stockholm

På årsmötet ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag.

Förslag och övriga frågor ska anmälas två veckor innan årsmötet, till Geoforums kansli.

Har du förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta valberedningen, när som helst under året.

Årsmöteshandlingar

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här. Kallelse skickas en månad före årsmötet, till kontaktpersonerna i de organisationer som är medlem i Geoforum Sverige.