Nytt AI-stöd samlar erfarenheter från offentlig sektor

Tips! DIGG har tillsammans med flera andra myndigheter publicerat ett stöd för verksamhetsutveckling med hjälp av AI i offentlig sektor. Här finns en guide med erfarenheter och råd, en förtroendemodell för användning av AI samt inspiration och goda exempel. 

Stödet finns tillgängligt för alla på Sveriges Dataportal och förvaltas av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Det består av:

  • En AI-guide
    ”AI i praktiken” är en guide som samlar erfarenheter och råd från DIGG, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket och Skatteverket. Guiden tar upp frågor som datahantering, juridik och etik, infrastruktur och arkitektur samt en rad andra frågeställningar för den som vill komma i gång med AI.

  • Förtroendemodellen
    Förtroendemodellen är ett självskattningsverktyg. Syftet är att underlätta för offentliga aktörer att vara transparenta i sin användning av AI genom att göra det lättare att systematisera och dokumentera användningen av AI. Modellen har arbetats fram av DIGG, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet.

  • Inspiration och goda exempel
    En del av stödet är också en samling av goda exempel och inspiration från olika aktörer inom offentlig sektor. 

 
Stödet är en del av det AI-uppdrag DIGG, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket fick av regeringen 2021. Uppdraget var att göra det enklare för offentlig förvaltning att använda sig av artificiell intelligens (AI) och slutrapporterades i januari 2023.

Ta del av stödet Offentlig AI på Sveriges Dataportal
DIGG: Slutrapport för Nationella AI-uppdraget

Se även

För kunskap och inspiration om AI mer specifikt inom samhällsbyggnad finns mötesplatsen AI Arena som Geoforum Sverige är med och driver. Vi arrangerar bland annat digitala AI-luncher på olika teman som också går att titta på i efterhand. Läs mer på aiarena.se.

 


Geoforum förmedlar löpande nyheter från medlemmar och omvärldsbevakning från geodataområdet. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.