Ny genomförandegrupp utforskar möjligheterna med AI och digitala tvillingar

En digital tvilling är en tredimensionell kopia av något som finns i verkligheten, till exempel en byggnad, en tunnel eller en hel stad. Utvecklingen går snabbt framåt och potentialen är stor. I ett nytt initiativ inom mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, träffas olika aktörer som arbetar med digitala tvillingar för att dela kunskap, erfarenheter och idéer. Ann-Kristin Belkert, projektledare berättar mer.

Ni har nu haft er första träff i gruppen, vad stod på agendan?

– Det var verkligen en rolig och inspirerande första träff. Först gick vi laget runt och fick höra mer om hur deltagarna arbetar med digitala tvillingar. Sedan genomförde vi en workshop där deltagarna fick fundera över på vilka sätt digitala tvillingar och AI kan användas och diskutera vad och hur vi bäst lägger upp arbetet framöver i genomförandegruppen. Workshoppen leddes av Marcus Weiland, AI-expert på Savantic och delprojektledare i satsningen Kraftsamling AI i samhällsbyggandet.

– Sedan visade Benjamin Lind Nilsson och Babacar Ndiaye på Karlskrona kommun tillsammans med Ann-Sofie Silverskär på Hem 1 den digitala tvilling som Karlskrona kommun utvecklar. Efter det berättade Pouriya Parsanezhad om hur Riksbyggen jobbar med digitala tvillingar. Mycket intressant!

Vilka är det som deltar?

– Idag är det 26 personer som är med i gruppen. Det är verkligen en bra blandning av aktörer från samhällsbyggnadssektorn; kommuner, fastighetsbolag, forskare, konsulter, statlig myndighet och strategiskt innovationsprogram.

Vad kommer hända nu framöver?

– Nu planerar vi för nästa möte i mars. Alla i gruppen har fått ge feedback efter första mötet och rösta på vilka ämnen de vill fördjupa sig inom på framtida möten. Det finns fortfarande möjlighet att gå med i gruppen för den som är intresserad!


Om genomförandegruppen

I genomförandegruppen kan yrkesverksamma som arbetar med att tillämpa AI inom samhällsbyggnadsområdet mötas för att dela kunskap, idéer och kontakter. Den första gruppen har temat ”AI och digitala tvillingar” och startade i januari 2023.

Det finns fortfarande möjlighet att göra en sen intresseanmälan till gruppen. För att delta ska du vara involverad i utveckling och användning av en digital tvilling inom din verksamhet eller i ett projekt. Alla aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är välkomna. Medverkan är kostnadsfri men gruppen har ett begränsat antal deltagare.
Anmäl intresse här.

Genomförandegruppen är en del av AI Arena, en mötesplats som drivs av organisationerna BIM Alliance, FPX och Geoforum Sverige. AI Arena är ett delprojekt i innovationsprogrammet Smart Built Environments projekt Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.
Läs mer på AI Arenas webbplats.