Framtiden i fokus på årets geodataseminarium

Var är vi 2040 och vad krävs för att komma dit? Det stod på agendan för Geodatarådets framtidsseminarium den 1 februari där Geoforum Sverige medverkade.

På förmiddagen fick vi bland annat lyssna till intressanta framtidsspaningar från Lantmäteriet, SCB, Sweco, Stockholms stad och Lars Harrie, professor vid Lunds universitet.

På eftermiddagen deltog Geoforums Vd Sofi Almqvist i ett panelsamtal tillsammans med Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen, Björn Risinger, Naturvårdsverket, Camilla Asp, MSB och Andreas Johnsson, Göteborg stad. Moderator var Anders Sandin.

– Vi vet att möjligheterna och nyttan med geodata är enorm och att utvecklingen går snabbare än någonsin. Nu behöver vi satsningar och investeringar som motsvarar potentialen. Det krävs ett visionärt ledarskap och ökad samverkan så att vi kan accelerera den digitala omställningen – och göra det i rätt riktning. Inte minst måste vi säkra att vi har den kompetens inom geodata vi behöver för att möta samhällsutmaningarna vi står inför. Som branschorganisation för geodataområdet har Geoforum en viktig roll att spela, lyfte Sofi Almqvist, Geoforum.

Tack till Geodatarådet och Lantmäteriet för en intressant dag och till alla medverkande som under dagen lyfte viktiga perspektiv och frågeställningar.

Om seminariet

Dagen arrangerades av Geodatarådet som samordnas av Lantmäteriet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata. Läs mer på Lantmäteriets webbplats.