Region- och översiktsplaner ska bli digitala

Regeringen har nu beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala. Enligt de nya bestämmelserna ska alla nya översikts- och regionplaner som påbörjas av kommunerna från och med den 1 januari 2027 vara digitala.


Regerings beslut innebär också att Boverket får rätt att bestämma standarder för utformningen av planerna.

Steg mot en effektivare samhällsbyggnadsprocess

Digitala region- och översiktsplaner är ett viktigt steg mot en digital och mer effektiv samhällsbyggnadsprocess. När planerna är enhetliga är det lättare att använda och utbyta information inom samhällsbyggnadsprocessen mellan både offentliga och privata aktörer. Digitala planer ökar också möjligheten att hålla digital dialog med medborgare och andra aktörer, vilket kan göra att fler får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Flera kommuner arbetar redan digitalt med översiktsplaner, till exempel Sundsvall, Örebro och Kungsbacka.

Motsvarande reglering finns sedan tidigare för detaljplaner. Sedan 1 januari 2022 ska nya detaljplaner vara digitala.

Läs mer

Regeringskansliet: Digitala översiktsplaner ska göra samhällsplaneringen effektivare

Geoforum har länge arbetet för en digital samhällsbyggnadsprocess. Vi svarade hösten 2022 på remissen om Boverkets rapport om översikts- och regionplan i en digital miljö. 
Läs vårt yttrande om Boverkets rapport (2021:27) här