Bli mentor för en student på KTH

KTH söker mentorer till nytt mentorprogram för KTH-studenter med inriktning mot Geografisk IT och Fastighetsekonomi och faststighetsjuridik. Vill du och din organisation bidra till utbildning av potentiella framtida medarbetare, utveckla ditt nätverk och få en bättre förståelse för nästa generations utmaningar? Då ska du anmäla intresse om att bli mentor!

Som uppföljning efter diskussioner med flera yrkesverksamma personer har KTH för avsikt att starta ett mentorprogram för studenter som har valt inriktning Geografisk IT respektive Fastighetsekonomi & faststighetsjuridik inom civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad på KTH.

Syftet med mentorsprogrammet är att inspirera våra studenter inför deras arbetsliv genom kontakter med yrkesverksamma inom branschen och på så sätt göra våra inriktningar mer attraktiva, och i förlängningen öka kompetensförsörjningen inom dessa områden.

Genom att vara mentor gör du nytta inte bara för våra studenter, utan det finns även fördelar för dig och din organisation. Genom att dela dina professionella erfarenheter med adepter, bidrar du till utbildning av potentiella framtida medarbetare, utvecklar ditt professionella nätverk och får bättre förståelse för nästa generations utmaningar.

Vi föreslår följande struktur för mentorsprogrammet:

  • Mentorsprogrammet startar i januari 2024 med en gemensam träff (alla adepter och mentorer). Här matchar vi studenterna med mentorerna och diskuterar programmets aktiviteter.
  • Programmet avslutas i juni 2024 med en gemensam träff, där vi utvärderar programmet, utbyter erfarenheter och föreslår förbättringar för nästa omgång.
  • Under perioden januari – juni, träffar mentorerna sina adepter på egen hand. Antalet och formatet för träffarna bestäms av mentorerna, men vi rekommenderar att adept och mentor möts minst vid 4 tillfällen.
  • Mentorerna förväntas inte att erbjuda adepterna arbete, praktik eller liknande, men mentorerna kan gärna föreslå ett tema för examensarbeten och eventuellt bidra med stöd i form av handledning.

Vid intresse, vänligen skriv en e-post till horemuz@kth.se senast den 4/12 och uppge hur många studenter du och/eller din organisation kan ta emot som adepter. Sprid gärna vidare denna information till kollegor eller andra relevanta personer.

Vänliga hälsningar,

Milan Horemuz 
Professor Geodesi  

Peter Ekbäck
Professor Fastighetsteknik

Annina H. Persson
Professor Fastighetsjuridik

Avdelningen för lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi
Institutionen för fastigheter och byggande
KTH


Kompetensförsörjning har länge varit ett fokusområde för Geoforum Sverige. Vi sprider tips och exempel på projekt och aktiviteter på området i nätverket. Vi driver även ett projekt  för att öka intresset hos unga för geodatabranschen.  Läs mer om vad vi gör här.