ULI Geoforums årsmöte 2015

Föreningen ULI Geoforums årsmöte 2015 hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö, i samband med kongressen Position 2015.

Tid: 17 mars kl 17.30-18.30
Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö, se karta och vägbeskrivning. Lokal: K16.

Frukt och vatten kommer att finnas uppdukat i lokalen.

Årsmöteshandlingar finns att ladda hem här. De kommer även att visas på skärm under mötet.

Förslag och övriga frågor till årsmötet ska anmälas till ULI Geoforums kansli senast den 3 mars.

Varmt välkommen!

Årsmöteshandlingar

pdfFörslag dagordning ULI Geoforums årsmöte 2015

pdfÅrsredovisning 2014 inkl förvaltning- och revisionsberättelse

pdfFörslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

pdfFörslag till budget för verksamhetsåret 2015

pdfValberedningens förslag till ny styrelse (uppdaterat 150316)

pdfFörslag beträffande årsavgift 2016

pdfStadgar ULI Geoforum, antagna 20120327