Det här är det åttonde och sista blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

8. Sverige kan ta en ledande position

Vill Sverige ta en ledande position i utvecklingen av smarta och hållbara städer? Städer där innovativa lösningar leder till minskad miljöpåverkan, och där smart planering kan användas för att bygga bort segregation eller skapa nya mötesplatser som kan locka nya medborgare och företag. Ja, då måste vi satsa på innovationer och digitalisering av staden.

Läs mer

Det här är det sjunde blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

7. Hur mäter vi en stads smarthet, och varför är det viktigt?

Staden konkurrerar med andra städer om att vara den smartaste, mest innovativa, mest lönsamma, mest kreativa och så vidare. Det är viktigt för en stad att locka till sig företag, studenter och nya invånare så att den kan växa och bli mer framgångsrik.

Läs mer

Det här är det sjätte blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

6. En stad där människor möts

En smart stad är en stad där människor mår bra och har möjlighet att utvecklas och vara kreativa. Den smarta staden måste därför ge möjligheter till nya möten mellan människor och utrymme för invånarna att självförverkliga sig själva.

Läs mer

Det här är det femte blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

5. En tillgänglig stad

Dagens stadsplanering är komplex. Den framtida miljömässigt hållbara staden kommer också med största sannolikhet att se väldigt annorlunda ut än dagens stad, med nya transport- och energilösningar och nya sätt att bo. Och hur planerar man för en stad som ännu inte finns?

Många parametrar samverkar i en stad och det är svårt att få dessa att samspela på ritbordet.

Läs mer

Det här är det fjärde blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.
 

4. En stad där man mår bra

För att må bra i en stad krävs grundläggande förutsättningar i form av fungerande system för vård och omsorg. Om denna service byggs utifrån vårdtagares faktiska behov för stunden kan effektiviseringar uppnås och servicen upplevas som mycket bättre. Den geografiska positionen kan här användas för att planera en effektiv hemtjänstlogistik eller ruttplanering för färdtjänst.

Läs mer

Det här är det tredje blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.
 

3. Inkluderade medborgare

Hur kan man med hjälp av geodata skapa en integrerad och inkluderande stad där invånarna tillsammans är delaktiga i stadens utveckling, har en känsla av tillhörighet och upplever att påverkansmöjligheterna är stora?

Läs mer