Almedalen i Visby
Nellemann på bloggen: Almedalen uppsnack och eftersnack

Uppsnacket inför Almedalen var som vanligt total. Förväntningarna runtom i landet skruvades upp. Nu ska vår fråga få plats. Det är valår och Sveriges framtid ska säkras. Då behöver politikerna visa ledarskap och prioritera våra frågor. Även geodatabranschen laddade upp inför Almedalsveckan. Sverige behöver investera i den infrastruktur som heter geodata och Sverige behöver öppna upp data. Då ökar samhällsnyttan.

Moderaterna har lanserat sin digitala strategi och i den finns förslag på en satsning på 140 miljoner för att öppna och tillgängliga data från Lantmäteriet. Vilka svar kunde man förvänta från sittande regering, S + MP, som sagt att de ska återkomma under detta år med svar på frågan om en reform med öppna geodata.

Fokus på öppna data och samhällsnytta

Geodatarådet laddade med en andra skrivelse till regeringen med rubriken ”Hög tid för öppna geodata”. Även Geoforum laddade och under Almedalsveckan spreds vår tidningsbilaga ”Arbeta smart” för att öka kunskapen hos beslutsfattare i kommunerna om varför de ska dela med sig av sina data kostnadsfritt. Särskilt viktigt är att kommunens kartor och kartdata görs tillgängliga, utan kostnader. Bilagan delades ut i Almedalen och skickades ut till Sveriges kommuner i Dagens Samhälle i sammanlagt 25 000 ex.

Geodatabranschen valde att på plats i Almedalen illustrera den nytta samhället har av geodata och den potential som finns med öppna geodata. Till exempel: Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning. Vi måste investera i geodata i form av detaljerad information om våra kuster och kartor som visar konsekvenser av stormar och höjda vattennivåer. Genom att göra informationen till öppen geodata kan enskilda fastighetsägare se konsekvenserna för sin fastighet och rusta sig.

AI trendade

På plats i Almedalen ökade trycket på reformer för #öppnadata under Almedalsveckan, allt i takt med att artificiell intelligens (AI) trendade i Almedalen. Tillgång till data, särskilt kartdata, är ju grundläggande för AI. Svenska myndigheter behöver gå från att se sig som dataägare till möjliggörare för andra att skapa nytta av data. SVT Forum direktsände seminiariet med OECD´s utvärdering av Sveriges digitaliseringspolitik med medverkan av bland andra ansvarig minister Ardalan Shekarabi och presentation av DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) nya GD Anna Eriksson. Här länk till seminariet.

Var finns framtidens politiska arena?

Men är ens Almedalsveckan relevant för politiska frågor? Eller finns framtidens politiska arena i Spånga utanför Stockholm, där Järvaveckan årligen tar plats med tal av alla partiledare? Inför nästa sommar behöver vi ställa oss frågan: Var platsar vår fråga bäst? – i Almedalen bland 4500 andra seminarier och tusentals professionella lobbyister eller på Järvaveckan där politikens betydelse för framtidens vägval är mer närvarande.

Susanne Nellemann EkJag ser fyra rubriker på framtidsfrågor för vår bransch som skulle vinna på att presenteras på Järvaveckan nästa år. Mer om det inom kort.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg