Skogsbrand
Skogsbränderna aktualiserar behovet av öppna data

Nellemann på bloggen

En reform med övergång till öppna kartdata blev i allra högsta grad aktuell i somras när skogsbränderna rasade och många aktörer jobbade med att bidra med tjänster för att tackla situationen.

Självklart var Lantmäteriet på plats för att ge blåljusverksamheten den geodata som de behövde. Lantmäteriet bidrog med specialresurser som gav kartstöd och GIS-kompetens till stab på plats i krissituationen.

Statens geodata fick jobba

Skogsstyrelsen bidrog med en app med en mängd olika kartunderlag som var till nytta i brandbekämpningen. Uppgifter om pågående bränder kom från NASA ”Near Real-Time active fire data” och baserades på temperaturindikationer. Brandkartan riktade sig i första hand till organisationer och personer som bekämpade skogsbränder, men kunde även användas av allmänheten, till exempel berörda markägare.

I samband med bränderna fick statens geodata verkligen jobba och samhället kunde växla ut nyttan av denna geodata. Denna data borde dock vara tillgänglig för bred samhällsnytta 365 dagar om året. Det är öppna data.

Öppna geodata sänker tröskeln för innovatörer

Fördelen med öppna geodata är att det sänker tröskeln för innovatörer att ta fram tjänster bland annat i krislägen. Vi behöver tilltro till att samhällsutmaningar kan lösas av människor tillsammans. Med flera som har tillgång till information, då ökar chanserna till helt nya lösningar och stöd kan komma fram.

Frivilliga kartentusiaster ägnade många timmar åt att kartlägga terrängen i de brandhärjade områdena i sommar inom samarbetet Humanitarian open street map team (HOT). De fick då tillgång till data från Lantmäteriet som öppnades upp för användning just i samband med brandbekämpningen. Behovet att öppna upp geodatakällor uppstod för de polska brandmännen som har navigationsutrustning i sina bilar som använder Open street Map som bygger på öppna data.

Media fick upp intresset för reformer för öppna geodata

I samband med bränderna fick media upp intresset för geodata och frågan om att öppna upp dessa data. Exempelvis uppmärksammade Sydsvenska dagbladet Lantmäteriets förslag att myndighetens åtråvärda geodata ska bli tillgängliga och gratis för alla.

Susanne Nellemann EkVar tror du – är samhällsnyttan med öppna data nu synliggjord? Kommer en reform med öppna statliga geodata i höst?

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

 

Fler blogginlägg