Foto av tidningen Arbeta smart inom planering och byggande och Dagens samhälle
Tidning från Geoforum Sverige: Arbeta smart inom planering och byggande

Idag publiceras tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande" från Geoforum Sverige. Med denna tidning vill vi öka kunskapen hos beslutsfattare i kommunerna om varför de ska dela med sig av sina data kostnadsfritt. Särskilt viktigt är att kommunens kartor och kartdata görs tillgängliga, fritt och utan kostnader. Läs vår bilaga som nu delas ut i Almedalen och runt om på Sveriges kommuner i Dagens Samhälle.

I tidningen finns också flera konkreta exempel på hur nya arbetssätt, verktyg och metoder skapar större samhällsnytta och innovation i samhällsbyggandet.

Geoforum Sverige ger ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Tidningen ges ut som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018.

Ladda ned den digitala versionen av tidningen och ta del av alla artiklar!

pdfTidning: Arbeta smart inom planering och byggande

Tidningens innehåll

Öppna data är vägen till framtiden

Ledare av Susanne Nelleman Ek, vd Geoforum Sverige, sidan 2.

Nästa steg mot en smartare samhällsbyggnadsprocess

Ledare av Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Lantmäteriet, sidan 3.

"Vi ser stor nytta med öppna statliga geodata"

Tre frågor till Ardalan Shekarabi, civilminister och ansvarig för regeringens digitaliseringspolitik, sidan 4.

3D-visualisering bjuder in medborgarna

– I Göteborg är vi på väg att utveckla den virtuella staden, det vill säga en digital 3D-kopia av vår stad, säger Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige och geodatastrateg Göteborgs stad, sidan 5.

"Data är råvaran för alla digitala innovationer"

– Öppna geodata är en förutsättning för innovation och effektiv välfärd, anser Darja Isaksson, Sveriges främsta digitala strateg och ny generaldirektör på Vinnova, sidan 6.

Öppna data en självklarhet för Helsingborg

Helsingborgs stads grundprincip är att data som kan vara fria också ska vara det. Det sporrar till innovation och externa lösningar på stadens utmaningar, samtidigt som medborgarna får bättre insyn och mer inflytande. Intervju med Björn Lahti, programledare för Smart@Helsingborg, sidan 8.

Stor framgång med digitaliserad bygglovsprocess

Norrtälje kommun har en i princip helt digital bygglovshantering. Intervju med Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör, sidan 9.

Lantmäteriet vill vara ett nav

Lantmäteriet vill vara ett nav i arbetet mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och avser att i samverkan med övriga aktörer, däribland landets 290 kommuner, bygga vidare på de erfarenheter och kompetenser som redan finns ute i landet. Intervju med Anders Sandin, divisionschef för Geodata, sidan 10.

Umeå bygger intelligent stadsdel

– Vår stad växer och då vill vi göra den så hållbar som möjligt. En stor del handlar om energiförsörjning men även om transporter, säger Carina Aschan, projektledare, Umeå kommun, sidan 10.

Det här kommer att gå ganska fort

– Öppna geodata ger många fördelar för byggbranschen, menar Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, sidan 10.

Enorm potential i öppna data

Företaget Bisnode grundar en stor del av sin datainsamling på offentliga register och ser många fördelar med öppna data. Intervju med Anders Hidestrand, Data Manager, sidan 11.

Gävle släpper sina geodata fria

Gävle kommun har beslutat att skapa en ny plattform för öppna data och har avsatt fyra miljoner kronor till intäktsbortfall i nuvarande kartavtal och projektarbete. Intervju med Tommy Köhn, avsdelningschef Lantmäteri och Geografisk Information i Gävle kommun, sidan 11.

Norrköping sporrade till kreativitet

Norrköpings kommun använde programvaran Cityplaner för att fånga in förslag hos invånare och näringsliv. Gensvaret blev enormt. Intervju med Annika Hovberg, verksamhetschef geografisk information och Erik Telldén, 3D-samordnare, sidan 11.

Öppna geodata ger många möjligheter

– Vi ser redan ett antal innovativa tjänster som bygger på fria geodata och det finns många fler som vi är säkra på kan uppkomma i framtiden, säger Fredrik Torehammar, näringspolitisk expert, Stockhoms Handelskammare, sidan 11.