Det här är det sjätte blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

6. En stad där människor möts

En smart stad är en stad där människor mår bra och har möjlighet att utvecklas och vara kreativa. Den smarta staden måste därför ge möjligheter till nya möten mellan människor och utrymme för invånarna att självförverkliga sig själva.

Läs mer

Det här är det femte blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

5. En tillgänglig stad

Dagens stadsplanering är komplex. Den framtida miljömässigt hållbara staden kommer också med största sannolikhet att se väldigt annorlunda ut än dagens stad, med nya transport- och energilösningar och nya sätt att bo. Och hur planerar man för en stad som ännu inte finns?

Många parametrar samverkar i en stad och det är svårt att få dessa att samspela på ritbordet.

Läs mer

Det här är det fjärde blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.
 

4. En stad där man mår bra

För att må bra i en stad krävs grundläggande förutsättningar i form av fungerande system för vård och omsorg. Om denna service byggs utifrån vårdtagares faktiska behov för stunden kan effektiviseringar uppnås och servicen upplevas som mycket bättre. Den geografiska positionen kan här användas för att planera en effektiv hemtjänstlogistik eller ruttplanering för färdtjänst.

Läs mer

Det här är det tredje blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.
 

3. Inkluderade medborgare

Hur kan man med hjälp av geodata skapa en integrerad och inkluderande stad där invånarna tillsammans är delaktiga i stadens utveckling, har en känsla av tillhörighet och upplever att påverkansmöjligheterna är stora?

Läs mer

Det här är det andra blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

2. The Happy Cities Hexagon – ett humanistiskt synsätt

Moderna städer idag konkurrerar om vilken stad som kan vara smartast, men det är ofta ur ett rent materialistiskt synsätt: flest antal e-tjänster, mest öppna data, modernaste transportlösningarna och smartaste energilösningarna. Alla dessa utvecklingsområden är givetvis viktiga, men det är för att förenkla vardagen för medborgarna som utveckling görs.

Läs mer

Det här är det första av en rad blogginlägg från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

1. Geodata som motor för en smart stad – med medborgaren i fokus

Göteborg, som andra städer i Sverige, står inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid: tillväxt, ökad population, forcerad stadsutveckling, och resulterande nya transportbehov.

Läs mer