En man promenerar i staden
Nellemann på bloggen: Smarta lösningar är välfärdens räddning och vår branschs uppgift

Du och jag och geodatabranschen behöver fortsätta att engagera oss i smarta välfärdslösningar och smarta städer. Nya smarta lösningar är nödvändiga. Nödvändiga för att exempelvis möta resebehoven på ett hållbart sätt samt klara omsorgen om äldre och sjuka. Utan digitaliseringen kommer vi inte att nå miljömålen samt bibehålla och utveckla vår välfärd. Det är därför politiker är engagerade i framtidsvisionen om den smarta staden. Det är därför de sätter igång strategiarbetet i kommunerna. Det är därför smarta städer är en viktig fråga för alla som jobbar med GIS, geodata och stadsutveckling med mera.

Smarta städer och samhällen – för alla

Känns smarta städer långt borta från din vardag? Smarta städer och samhällen är vägen framåt för att få ut maximalt av din GIS-plattform och dina system. Det är genom att positionera allt och alla som vi ökar nyttan med geodata och GIS. Allt som är uppkopplat, tänk sensorer för luftkvalitet, cyklar, fastigheter med mera, behöver en position. De data som genereras i fastigheter, fordon, utrustning med mera. behöver en plattform att presenteras på och analyseras. Varför inte använda de plattformar med geografisk information som du jobbar med idag? 

Dags för uppkopplade städer

Genom att koppla upp allt och alla öppnar vi för nya betallösningar, delad mobilitet, mer individanpassade tjänster, bättre information och mycket mer. Så kliv fram, håll fanan högt – du har den värdefulla geodata och GIS-plattformen. Det är navet för all övrig data som skapas i samhället. Med din plattform kan vi se mönster och göra analyser. Och vi kan dela data. Med delade data kan innovatörer utveckla välfärden.

Detta är vägen fram för vår bransch att vara relevant; att använda våra plattformar och geodata till mer, positionera allt, erbjuda analyser, visa mönster, dela data, hålla ordning på geodata, men även hålla ordning på annan data.

Vad tycker du? Vad ser du? Inboxa Geoforum

Geoforum Sverige driver frågor om öppna geodata, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning inom geodatabranschen och samlar branschens röst. Vi håller som bäst på att skapa mötesplatsen Smarta städer och samhällen 28-29 november och som tar sin utgångspunkt i den samhällsnytta som uppstår när geodata och GIS möter teknikföretag, innovationskluster, civilsamhället, operatörerna, akademin, kommuner och regioner och IT-kluster.

Ja – du hör själv – det blir en eklektisk mötesplats! Hoppas att du kommer!

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

susanne nellemann ek

Fler blogginlägg