Göteborgs stad vinner pris för sin digitala tvilling

Göteborgs stad innovativa arbete med sin digitala tvilling har utsett till årets initiativ av nätverket Great. Great är ett nätverk där näringsliv, akademi och kommuner i Västsverige ingår. I motiveringen pekar juryn på de stora möjligheterna visualisering av data i Göteborgs tvilling skapar, bland annat för att öka förståelsen av hur staden fungerar och simulera och testa olika framtidsscenarier.

Göteborg stads digitala tvilling "Virtuella Göteborg" är en virtuell 3D-modell av Göteborgs kommun motsvarande 700 kvadratkilometer, byggd på stadens egen geografiska information. 

– Det är inspirerande för oss som arbetat med projektet att få ett erkännande på det här viset. Att det just är GREAT som uppmärksammar vårt arbete visar också på vikten av samverkan mellan stad, akademi och näringsliv för att kunna lyckas. Tillsammans kan vi utveckla de nya lösningar som krävs för att hantera våra komplexa samhällsutmaningar, säger Eric Jeansson, projektledare Virtuella Göteborg, stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad.

Priset delades ut i slutet av november under en dag på Lindholmen Science Park i Göteborg. Nätverket Great arbetar för en utvecklad IT-infrastruktur i Västsverige och består av aktörer från både näringsliv, akademi, föreningar och kommuner.

Hör mer om Göteborgs digitala tvilling på vårt webbinarium

I början av november arrangerade vi ett webbinarium på temat AI och digitala tvillingar i stadsplanering. Eric Jeansson, projektledare för Göteborgs digitala tvilling deltog och berättade mer om arbetet med tvillingen. Medverkade gjorde även Erik Telldén från Linköpings universitet som berättade om hur de tillsammans med Norrköpings kommun utvecklar en plattform och metodik för att ta fram en digital tvilling av Norrköping. Webbinariet arrangerades av AI Arena, en mötesplats för AI inom samhällsbyggande som drivs av Geoforum i samverkan med BIM Alliance och FPX.
Se inspelningen av webbinariet om AI för hållbara energisystem i AI Arenas kunskapsbank