Jonas Tannerstad, Örebrobostäder, utsedd till årets AI svensk 2022

Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder har fått utmärkelsen årets AI svensk för sitt innovativa arbete med artificiell intelligens inom energi- och klimatsmart stadsutveckling. Jonas medverkade på vårt webbinarium i våras om AI för hållbara energisystem och berättade då om arbetet med AI för energioptimisering.


Örebrobostäder använder artificiell intelligens (AI) och datadrivna beslut i arbetet med energieffektivisering och för att minska värmeförbrukning. Arbetet har bland annat bidragit till en halvering av elförbrukningen sedan 2007. I våras berättade Jonas Tannerstad om hur de arbetar med AI för energioptimisering på vårt webbinarium om AI för hållbara energisystem.

Priset årets AI-svensk delas ut av branschorganisationen TechSverige för att uppmärksamma personer som bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. I juryn finns representanter från bland annat Linköpings universitet, Chalmers, Skogsstyrelsen och Microsoft. Priset delades ut för tredje gången.

Hör mer om Örebrobostäders arbete med AI på vårt webbinarium

I våras arrangerade vi ett webbinarium på temat AI för hållbara engergisystem. Utöver Örebrobostäder berättade även Vasakronan och Myrspoven om hur de tillämpar AI för att effektivisera fastighetsdrift och energiarbete. Webbinariet arrangerades av AI Arena, en mötesplats för AI inom samhällsbyggande som drivs av Geoforum i samverkan med BIM Alliance och FPX.
Se inspelningen av webbinariet om AI för hållbara energisystem i AI Arenas kunskapsbank