Geodatarådet har sikte på framtiden

Geodatarådet ansvarar för den nationella geodatastrategin och arbetar för utveckling och samordning av geodataområdet. Geoforum Sveriges styrelseordförande Patrik André ger oss en rapport från rådets pågående arbete.

Vi jobbar på i Geodatarådet

Nu är vi klara med årets internat och presentation för departement och politik. Vi siktar framåt för att skapa politisk insikt om de investeringar som behövs i geodata och infrastruktur för geodata. Det behövs om Sverige ska kunna hänga med i digitaliseringen.

Vi tar nu stora steg framåt gemensamt. Ingen av oss vet allt, ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra storverk. Samverkan är vår superkraft.

Geodatarådet är myndigheter, duktiga och framåtlutade, som jobbar med geodata. Ett bra gäng. Och via mig kan Geoforum och medlemmarna bidra till utvecklingen. Vi jobbar mot samma mål, fast från olika håll. Min utgångspunkt är förstås Geoforums sju punkter för ett smart och hållbart Sverige som når sin fulla potential genom geodata och digitalisering: 

  • En långsiktig vision och målbild för geodata och digitalisering i Sverige
  • Ökade investeringar i geodata och infrastruktur
  • Öppna och standardiserade data
  • En ny ändamålsenlig finansieringsmodell för offentliga aktörer
  • Enkla och tydliga regelverk för ett digitalt samhälle
  • Ökad samverkan och samarbete
  • Ökade satsningar på kompetensförsörjning

På Geoforums nästa lunchwebbinarium för medlemmar den 13 februari 2024 berättar jag mer. Anmäl dig här!

Patrik André
Styrelseordförande Geoforum Sverige och strateg på Skogsstyrelsen
 

Om geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen.
Läs mer hos Lantmäteriet.