En tävling mot ett gemensamt mål – en bättre värld!

Det är alltid bra att ställa sig frågan vad vi ska för mål och vision när det gäller geodata, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter så är svaret egentligen givet – vi måste förstås också vara bäst i världen på data. Och när vi pratar om digitaliseringens möjligheter för det fysiska Sverige med våra städer, skogar, vägar, hus, fjäll och människor – ja då måste vi vara bäst i världen på geodata.

Visionen om att bli bäst i världen på digitalisering har flera regeringar hållit fast vid under många år nu. Det är en bra vision för den får oss att tänka nytt och fundera på vad som faktiskt krävs för att bli bäst, och framför allt, fundera på vad vi kan åstadkomma genom att bli bäst. Digitaliseringen är inte en tävling där någon vinner eller förlorar. Jag vill i stället tänka på den som en lagsport där vi alla tillsammans blir vinnare. En tävling mot ett gemensamt mål – en bättre värld!

Det låter lätt lite överdrivet när man pratar om att bli bäst i världen. Men om vi tänker efter en stund så måste mänskligheten ha bra underlag för sina beslut. Från stort till smått. I allt från frågor kring global uppvärmning till automatisk bilparkering måste vi ha bra och allsidig fakta att utgå ifrån. Annars blir det fel. Och annars kan vi inte nyttja alla möjligheter vår värld ger oss.

Geodata är inte bara en förutsättning för ett datadrivet digitaliserat samhälle, det är också grunden för alla beslut om den verkliga världen. När vi tittar på målen för Agenda 2030 så är i stort sett alla mål beroende av geodata. Därför är det inte överdrivet att prata om att geodata är en nyckel till en bättre värld. Även om det såklart inte är hela lösningen.

Vi måste helt enkelt utveckla oss, lokalt och globalt, om vi ska kunna bo på planeten i framtiden och då kan vi inte ha något annat mål än att bli bäst i världen på geodata. Vi kan inte heller spela något annat spel än lagsport. Vi måste hjälpa varandra, lära av varandra, dela kompetens och goda idéer.

Som nyvald styrelseordförande i Geoforum Sverige ser jag att Geoforums viktigaste roll är att hålla igång lagarbetet. Här har vi en stor uppgift. För alla som vill skapa nytta i olika delar av samhället, för alla som utvecklar nya kluriga lösningar, alla som filar på nya affärsmodeller, forskar och undervisar och alla som bidrar med kunskap och engagemang i olika samhällssektorer.

Tack till alla medlemmar som stöttar, inspirerar och bidrar. Jag ser fram emot att driva utvecklingen framåt tillsammans med er. Och har du inte hunnit bli medlem än så välkommen – det finns gott om plats i laget. Alla behövs!

Patrik André, styrelseordförande Geoforum Sverige.