Porträttbild Jenny Carlstedt
Geodata för klimatet – utan att förstå var, kan vi inte fatta beslut om vad

Det har nog inte gått någon förbi att vi nu befinner oss i ett kritiskt läge. I somras kom IPCC-rapporten som beskrev vilken kritisk situation vårt samhälle och vår planet befinner sig i, och det nyligen avslutade COP26 har ytterligare påvisat vikten av att agera. Det är viktigare än någonsin att vi alla bidrar på det sätt vi kan för att ställa om till ett mer hållbart samhälle – och vi som arbetar inom samhällbyggnadssektorn har alla möjligheter att vara med och påverka.

 

Det är en av anledningarna till att Arbeta smart-konferensen vi arrangerade tidigare i höst hade just hållbarhet som tema. Vi valde att fokusera konferensen på en digital samhällsbyggnadsprocess för hållbara städer och samhällen.

Geodata hjälper oss förstå och skapar samsyn

För oss som arbetar i samhällsbyggnadssektorn finns det stora möjligheter att vara med och göra skillnad. Ett viktigt första steg är att vi förstår hur och vad vi kan göra, och att vi skapar en förståelse för var i våra processer som åtgärder gör störst skillnad. I detta arbete är geodata och digitalisering några av nyckelaspekterna. Genom att samla in data, göra analyser och visualisera så får vi en ökad förståelse för våra utmaningar, och för vilka alternativ och möjligheter vi har att göra hållbarare val.

Geodata är en riktigt bra grund för hållbarare planering, utformning, uppföljning och förvaltning – av våra byggnader, anläggningar och städer och samhällen. Geodata hjälper oss att förstå, och att skapa en samsyn över, de utmaningar som vi står inför och hur vi kan bidra aktivt till ett mer hållbart samhälle.

Behöver vi alltid bygga nytt?

Ett viktigt medskick från Arbeta Smart-konferensen är att fundera på behovet av att bygga nytt. Kan vi i stället återbruka det som finns? Och om vi behöver bygga nytt – kan vi då återanvända material? Hur kan vi placera det som byggs så att vi skapar ett samhälle där det är möjligt att nyttja befintliga resurser i så stor utsträckning som möjligt? Jag tänker på energisystem, dagvattenhantering, transportinfrastruktur med mera. Vi har mycket att vinna på att planera på ett sätt så att de som bor och lever i området kan nyttja dessa resurser på ett enkelt och hållbart sätt.

Men, för att överhuvudtaget kunna planera och utforma framtida städer och samhällen på detta vis krävs det ett bra underlag, så att vi kan utforma, analysera, visualisera och testa olika scenarier. Vilka data och verktyg vi behöver kan variera – men i alla har geodata en strategiskt viktig funktion. Utan att förstå var, är det svårt att fatta beslut om vad!

Vi kommer att återkomma om frågan, håll utkik här på geoforum.se och se till att prenumerera på våra utskick, så att du får inbjudan till våra webbinarier och aktiviteter.

Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige