Bli medlem i nätverket Geoforum!

Smart stad visualiserad i 3D och med nätverk
Bli medlem i nätverket Geoforum!

Geoforum Sveriges medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata.

Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Geoforum är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Vi representerar 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Anslut er till nätverket, ni också!

Läs mer om oss

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo