Presentationer om öppna geodata från Geoinfo 2015

ULI Geoforums konferens Geoinfo 2015, den 7-8 oktober i Malmö, innehöll två pass med tema öppna geodata. Presentationerna filmades och dessa filmer hittar du här.

Filmerna har tagits fram inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet Utbildning och information om öppna geodata.

Se även filmerna från seminariet Öppna geodata i kommuner, som hölls 9 december 2015.

Open Data and Then What? – a Danish View on Gains, Pains, and other Experiences
Ulla Kronborg Mazzoli, Chief Advisor, Geodatastyrelsen (Danmark) och vice ordförande Geoforum Danmark
Presentationen är på engelska.

Lantmäteriet och SKL jobbar vidare mot öppna geodata
Anna Svedlund, marknadsstrateg Lantmäteriet och Allan Almqvist, Malmö stad

Lantmäteriets väg mot öppna data
Peter Nylén, enhetschef Lantmäteriet

Öppna kommunala geodata – en enkel start
Björn Hagström, e-strateg, Örebro kommun/E-delegationen

Kommunikationsplan för öppna geodata och förstudie i Lund
Britta Duve Hansen, IT-strateg och Jonas Andreasson, stadsingenjör, Lunds kommun

Gatusmart – ett resultat av öppna data
David Pettersson, Viendi IT-konsult