Föreläsningar om öppna geodata

Här hittar du föreläsningar om öppna geodata som tagits fram inom det Vinnova-finansierade projektet Utbildning och information om öppna geodata. De består av presentationer i powerpoint med ljud. Upphovsman och föreläsare är professor emeritus Anders Östman (Novogit AB). Läs mer om Anders nedan.

Föreläsningar i ppt med ljud

Förväntningar på öppna geodata (ppt), november 2015

Öppna licenser (ppt), november 2015

Geodata enligt 5-stjärnemodellen (ppt), november 2015

Det går bra att sprida föreläsningarna. Upphovsman ska då anges enligt:
[Föreläsningens namn], Anders Östman (Novogit AB) i samarbete med ULI Geoforum (CC BY), november 2015

Om föreläsaren

Anders Östman, född 1952, har en lantmätarexamen och teknologie doktorsexamen från KTH i Stockholm. Han har varit professor vid Luleå tekniska universitet och Högskolan i Gävle. Han har också arbetat inom det privata näringslivet (Intergraph) samt vid Lantmäteriet och Swedesurvey AB. Anders Östman har i tidigare år främst forskat inom området datakvalitet och under senare år inom SDI-området (Spatial Data Infrastructure).

Anders Östman har också handlett åtta doktorander fram till licentiat och doktorsexamen. Anders Östman är en av grundarna till den europeiska forskningsorganisationen AGILE (Associations of GI Laboratories in Europe) och han har under många år varit medlem i den europeiska forskningsorganisationen EuroSDR (European Spatial Data Research). Han är också styrelseledamot av GISIG (Geographic Information System International Group), baserad i Genoa. Anders Östman är numera pensionerad, men bedriver egen verksamhet inom ramen för egna bolaget Novogit AB.