Våra projekt

Här hittar du Geoforum Sveriges projekt på tema utbildning och studier. 

Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata

– En forskningsstudie genomförd på Handelshögskolan i Stockholm, beställd av Geforum Sverige och finansierad av Vinnova och Lantmäteriet.

Utbildning och information om öppna geodata

– ett Vinnova-finansierat projekt som levererar information och utbildningsmaterial om öppna geodata.

Lägesbild GI Sverige

– en unik undersökning om hur geografisk information och geografisk IT används i Sverige.

Se även tidigare framtagna rapporter.