Utbildning och information om öppna geodata

– ett Vinnova-finansierat projekt som levererar information och utbildningsmaterial om öppna geodata.

Tillgången till öppen geodata är relativt dålig i Sverige. Enligt Global Open Data Index är det bara Bulgarien och Italien av EUs medlemsstater som redovisar en sämre tillgång. En bidragande orsak är att några myndigheter har såväl legala som ekonomiska hinder mot att tillhandahålla öppna geodata. Det pågår dock ett aktivt arbete med att lösa dessa problem. Flertalet av landets kommuner har ännu inte påbörjat interna diskussioner om hur man ska förhålla sig till öppna geodata. ULI Geoforum vill hjälpa till med att ändra på detta.

Utbildnings- och informationsmaterial

Med finansiering från Vinnova, genom utlysningen Öppna datakällor, har ULI Geoforum tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Föreläsningar, filmade presentationer och lästips med information och goda exempel finns här tillgängligt med CC-BY licens.

I projektet samarbetade ULI Geoforum med professor emeritus Anders Östman, Novogit AB (tidigare verksam vid till exempel Högskolan i Gävle/Lantmäteriet och Luleå universitet).

>> Föreläsningar om öppna geodata

Här hittar du presentationer i powerpoint med ljud, om förväntningar på öppna geodata, öppna licenser och format på geodata som publiceras.

>> Presentationer från Geoinfo 2015

Här hittar du filmer med presentationer om öppna geodata, som hölls på ULI Geoforums konferens Geoinfo 2015, 7-8 oktober i Malmö.

>> Presentationer från Öppna geodata i kommuner

Här hittar du filmer med presentationer från seminariet Öppna geodata i kommuner, som ULI Geoforum höll 9 december 2015 i Stockholm.

>> Länksamling om öppna (geo)data

Mer information om öppna data hittar du via denna länksamling, som fylls på allt eftersom.

Målgrupper

Den primära målgruppen för informationsmaterialet är:

  • tjänstemän som producerar/använder geodata eller är involverade i beslutsprocesser om öppna geodata, främst i kommuner men också i statliga myndigheter och landsting.

Materialet kan också vara intressant för:

  • innovatörer, som ser potentiella nyttoeffekter skapade av nya öppna geodatamängder
  • beslutsfattare (politiker) som kommer att vara involverade i beslutsprocesser om öppna kommunala geodata och annan information.

Syfte och mål

Med det här projektet vill vi bidra till ökad kunskap och förståelse för öppna geodata och de nyttor och kostnader som detta medför. Vi tror att det leder till att fler av geodataproducenterna börjar diskutera de frågeställningar som måste hanteras för att geodata ska kunna tillhandahållas fritt. När det finns många öppna geodatamängder tillgängliga kan privata aktörer skapa nytta genom innovation.

Projektperiod: maj–november 2015.
Projektledare: Lisa Samuelsson, ULI Geoforum.