Filmer med presentationer från seminariet Öppna geodata i kommuner

Här hittar du videoklipp med presentationer från ULI Geoforums seminarium Öppna geodata i kommuner. Seminariet hölls 9 december 2015 i Stockholm.

På seminariet presenterades bland annat det utbildningsmaterial som tagits fram i det Vinnova-finansierade projektet Utbildning och information om öppna geodata.

Inledningen av seminariet
Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef, och Lennart Sjögren, tf ordförande, ULI Geoforum

Digitaliseringen ändrar samhället i grunden
Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

 

Innovation med öppna geodata
Martin Glarvig, ordförande och grundare, Geomatic a/s

Nyttjande av öppna geodata
Kristofer Sjöholm, konsult och projektledare, Sweco Position 

Kommunicera öppna geodata med beslutsfattare
Julia Björklund, GIS-ingenjör, Stockholms stad

Utbildningsmaterial om öppna geodata
Anders Östman, professor emeritus, Novogit AB

Lantmäteriet släpper öppna data
Ulrika Johansson, regional geodatasamordnare, Lantmäteriet

Öppna geodata och finansiering
Marianne Leckström, handläggare geodata och lantmäteri, SKL

Eskilstuna kommun bäddar för öppna data!
Helena Ringmar, GIS-strateg, Eskilstuna kommun

Den öppna platsen Helsingborg
Anders Jürisoo, teknisk lantmätare, Helsingborgs stad

Frågestund och avslutning